Menu Zavřeno

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Tzv. Náhradní plnění je jednou ze tří možností, jak dodržet zákonem určený povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v poměru 4 % k celkovému počtu zaměstnanců. Ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Se vztahuje na všechny zaměstnavatele (instituce, organizační složky státu) s více než 25 zaměstnanci.

Máte 3 možnosti jak povinný podíl splnit

  • Zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností (OZP) v povinném podílu min. 4% z celkového počtu zaměstnaných osob.
  • Prostřednictvím náhradní plnění odebrat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením (OZP), nebo zadat zakázku těmto zaměstnavatelům.
  • Nesplníte-li povinný podíl jednou nebo dvěma z výše uvedených možností (lze kombinovat), musíte prostřednictvím svého úřadu práce odvést do státního rozpočtu částku 71 902 Kč za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením (OZP). Tato částka, tzv. „invalidní daň“, je v souladu ustanovení § 82, vypočítávána z 2,5 násobku průměrné mzdy 28 760 Kč za I.-III. čtvrtletí předešlého kalendářního roku.

Způsob plnění povinného podílu musíte písemně doložit místně příslušnému úřadu práce do 15. 2. následujícího roku.

UPOZORNĚNÍ: sankce až do výše 1 milionu Kč.

Je dobré vědět

Jak mohu náhradní plnění získat

Toto plnění je možno získat odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatele s více než 50% zaměstnanými osobami se zdravotním postižením (OZP). Od naší společnosti můžete vybírat z nabídky nepotištěného či potištěného textilu.

Jaká je minimální výše odběru zboží nebo služby pro náhradní plnění

Minimální výše se rovná sedminásobku průměrné měsíční mzdy v ČR za každou osobu se zdravotním postižením (OZP), kterou by Vaše firma měla zaměstnávat v poměru 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Příklad: v roce 2018 tato výše činí (7x 28 760) = 201 320 Kč.

Jaké služby poskytujeme

U naší společnosti můžete vybírat z nabídky nepotištěného či potištěného textilu. Můžeme Vám dodat jak firemní oděvy, tak propagační a reklamní, vše záleží jen na Vás.

Co všechno musí jako odběratel náhradního plnění doložit úřadu práce

Potvrzení o odběru zboží nebo služeb formou náhradního plnění (zasíláme automaticky). Výši odběru zboží nebo služeb v přepočtu 4% nad hranici 25 zaměstnanců, které zaměstnáváte. Faktury zasíláme automaticky.

Co se stane, pokud nevyužiji náhradní plnění, zaměstnávám více jak 25 osob a nemám 4% podíl zdravotně postižených osob (OZP)

Pak je povinnost odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy (počítané za I. a III. čtvrtletí předchozího roku) za každou zdravotně postiženou osobu (OZP), kterou by jste měli zaměstnávat. V roce 2017 byla průměrná mzda 28 760 Kč, tzn. že odvod státu za každou nezaměstnanou zdravotně postiženou osobu (OZP) činí 71 902 Kč

Oslovila Vás naše nabídka? Tak nás neváhejte kontaktovat pro více informací.